Wyjazd do kina na film "Był sobie pies"

W dniu 23 marca 2017 r. uczniowie klas I  A i I B łącznie 38 uczniów wzięło udział w wyjeździe do kina „Stylowy” w Zamościu na projekcję filmu pt: „Był sobie pies”.

 

Funkcję opiekunów pełniły pani Małgorzata Kaniowska oraz pani Agata Romańska. kierownikiem była p.  Barbara Giera.

Założone cele wyjazdu to:

  1. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt.
  2. Uwrażliwienie na krzywdę zwierząt.
  3. Ukierunkowywanie uczuć i emocji.
  4. Wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia.
  5. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  6. Rozwijanie dociekliwości poznawczej.
  7. Kształtowanie poczucia estetyki.
  8. Poszerzanie zainteresowań uczniów.
  9. Pokazanie roli filmu jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.
  10. Integracja społeczności szkolnej.

            Film opowiadał młodzieży o życiu „ kilku życiach” pewnego psa jego zadaniach jakie wypełniał w czasie swoich żyć. Przywiązanie do człowieka psa spełnianie wszelkich  oczekiwań. Uczniowie mogli również prześledzić komunikację werbalną i niewerbalną  zwierząt i ludzi. Cele wyjazdu zostały zrealizowane w pełni.