Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych

W dniach 21 i 24 marca 2017 r. uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie uczestniczyli  w  „Dniach Otwartych Szkół Ponadgimnazjalnych” w Zamościu.

 

W dniu 21 marca 2016 r. w wyjeździe uczestniczyło 13 uczniów klas trzecich. Opiekunami młodzieży były p. Elżbieta Mielnik i p. Beata Różniatowska. Gimnazjaliści odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu tzw. „Mechanik”.

Wszędzie unosił się zapach benzyny i dymu przy uruchamianiu silników w pracowniach, można było spojrzeć do środka czterem cylindrom za pomocą endoskopu technicznego. Gimnazjaliści uczestniczyli w konkursie "Skąd wywodzi się marka" i za poprawne wskazanie "szweda" lub "japończyka" otrzymywali nagrody. W pracowni mechanicznej odbywały się pokazy wytrzymałościowe, pomiaru tłoczności, twardości i udarności. Jednak główną atrakcją była samodzielna przejażdżka samochodem pod okiem instruktora na placu manewrowym.

Następnie przenieśliśmy się na OSiR, by odwiedzić obszerne i zatłoczone stanowiska zamojskich szkół ponadgimnazjalnych.

 W dniu 24 marca 2017 r. 19-sto osobowa grupa trzecioklasistów pod opieką p. Małgorzaty Kaniowskiej i p. Beaty Różniatowskiej zwiedzała II LO im. Marii Konopnickiej oraz I LO im. Jana Zamoyskiego.

Głównym celem wyjazdu było  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, pomoc uczniom szkół gimnazjalnych w planowaniu kariery zawodowej oraz wyborze dalszej edukacji, udział w prezentacjach umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Duża grupa naszych uczniów aktywnie uczestniczyła w zajęciach i zabawach przygotowanych przez gospodarzy.

 Trzecioklasiści w dobrym  nastroju wrócili na pozostałe zajęcia lekcyjne, uznając wyjazd za pomocny i ciekawy.

Główny koordynator: Beata Różniatowska