Trzymaj formę

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!

 

Cele konkursu :

  1. zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka; 
  2. pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych; 
  3. wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji; 
  4. rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań;
  5. propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym;
  6. umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

 

 Konkurs organizowany jest w trzech etapach: I etap - międzyszkolny, II etap - powiatowy, III etap - ogólnopolski.I etap oraz II etap, przeprowadzane są on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.

I etap - polegał na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez Koordynatora do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie  miały charakter testów z pytaniami zamkniętymi.Koordynator otrzymał za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego indywidualne dane do logowania do systemu dla poszczególnych uczniów,  tj.: siedmiu uczennic z klas II.

Konkurs został przeprowadzony on-line po uprzednim zalogowaniu przy użyciu indywidualnych danych do logowania, dnia 01marca 2017r.o godz. 9.00. w pracowni komputerowej.

Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wyniósł 45 minut. Po tym czasie, Internetowy System Konkursowy wstrzymał możliwość dostępu dla uczniów i koordynatorów.

Wyniki uczniów zostały udostępnione 27 marca 2017r.szkolnym Koordynatorom w ramach Internetowego Systemu Konkursowego po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej.

Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów. 

Wyniki konkursu uczennic naszej szkoły przedstawiają się następująco:

1          Karolina Wróblewska             21 punktów                

2          Julia Król                                23 punkty       

3          Małgorzata Kawarska             19 punktów    

4          Martyna Falatus                      25punktów                 

5          Martyna Dudek                       22 punkty       

6          Wiktoria Hołys                      27 punktów    

7          Gabriela Kołodziej                  25punktów

Niby niewiele zabrakło Wiktorii  Hołys, ale jednak…  możemy pocieszyć się tylko, że z całego powiatu zamojskiego do II etapu zakwalifikowała się tylko jedna uczennica – niestety nie nasza!

Życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Koordynator: Ewa Kurpisz