"Mistrzowie genetyki" - konkurs

Konkurs Mistrzowie genetyki zorganizowano w dwu etapach. Pierwszy, klasowy etap przeprowadzono w ramach lekcji biologii.

Był to test wyboru dotyczący podstawowych zagadnień  z genetyki. Rywalizowali w nim wszyscyuczniowie klas trzecich. Na rozwiązanie  testu mieli 40 minut. Za jegowykonaniemogliotrzymać  maksymalnie 26 punktów.

Do drugiego, szkolnegoetapu zakwalifikowało się 10 uczniów ze wszystkich klas III, którzy uzyskali największą  liczbę punktów.Drugi etap przeprowadzono dnia 24 lutego 2017r. na drugiej godzinie lekcyjnej . Był to test z zadaniami zamkniętymi  i otwartymi. Na jego rozwiązanie  uczniowie mieli 40 minut. Za wykonanie wszystkich zadań  mogli otrzymać  maksymalnie 31 punktów.

Wyniki konkursu:

MISTRZEM GENETYKI została Kabaczyńska Zuzanna 25 pkt. kl. III B

II miejsce Krawczuk Weronika kl. III C

III miejsceMuzyczuk Katarzyna kl. III C

Pozostali lureaci

  1. Domalewska Paulina
  2. Dymanska Natalia
  3. Hawryluk Agnieszka
  4. Kowalski Kacper
  5. Litwinczuk Wiktoria
  6. Malinowska Dominika
  7. Swaczyna Julita

Uczniowie za miejsca na podium zostali nagrodzeni ocenami celującymi, zaś pozostali laureaci ocenami bardzo dobrymi z biologii.

Cele konkursu:

  • Utrwalanie i poszerzenie wiedzy zakresu genetyki.
  • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i korzystania z posiadanej wiedzy.
  • Zdrowa rywalizacja, wyłonienie najlepszych uczniów, wzrost poczucia wartości ucznia.

Komisja konkursowa: M. Kaniowska, E. Kurpisz

Odpowiedzialna: Ewa Kurpisz