Sadzenie drzewek

Jedną z tradycji naszego gimnazjum, jaką kultywujemy od kilkunastu lat, jest pozostawianie przez klasy trzecie na terenie szkoły pamiątki w postaci drzewek.

Zazwyczaj ową czynność wykonywano w czerwcu, tuż przed rozpoczęciem wakacji.

W tym roku postanowiono, że nasadzenia zostaną wykonane wcześniej, aby drzewka lepiej się przyjęły. Decyzja ta była wywołana obserwacją  roślin ufundowanych przez poprzednich absolwentów, które , niestety, nie zdołały przetrwać zimy i konieczne było ich usunięcie.

 Ponieważ uczniom bardzo zależało na tym, aby po ich edukacji w gimnazjum pozostał trwały ślad, postanowili przyspieszyć termin sadzenia i tym samym zagwarantować roślinom pełne ukorzenienie.

25 kwietnia trzecioklasiści wyszli na szkolne boisko, w pobliżu którego zaplanowano działania. Przedstawiciele każdej z klas dokonali posadzenia ufundowanego przez siebie drzewka. Wyjątkowo posadzone zostały nie trzy, ale cztery tuje, gdyż jedną z nich ufundowali wychowawcy: Beata Różniatowska, Wojciech Kapuściński i Elżbieta Mielnik.

Po zakończeniu działań wykonano pamiątkową fotografię.