Lekcje w kinie

W dniu 24 kwietnia 2017 r. część uczniów klas II oraz III C (łącznie 36 osób) wzięła udział w wyjeździe do kina w Zamościu na „Lekcję w kinie”.

 

Należy podkreślić, że tematyka dotycząca mass mediów zawarta jest w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum. Po zakończonej projekcji grupa młodzieży wraz z opiekunkami udała się pizzę.

Cele wyjazdu to:

 1. Realizacja podstawy programowej.
 2. Poznanie najważniejszych wydarzeń historii mediów.
 3. Rola mediów w kształtowaniu rzeczywistości.
 4. Wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia.
 5. Media jako narzędzie manipulacji.
 6. Rozwijanie dociekliwości poznawczej.
 7. Poszerzanie zainteresowań.
 8. Kształtowanie wrażliwości moralnej.
 9. Ukierunkowywanie uczuć i emocji.
 10. Kształcenie umiejętności odbioru kultury.
 11. Pokazanie roli filmu jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.

Uczniowie zwracali uwagę na problem bullyingu oraz rolę muzyki w życiu młodych ludzi. Cele wyjazdu zostały więc zrealizowane.

 Opiekunki: Monika Potocka, Elżbieta Mielnik, Beata Leluch