Polskie symbole narodowe

W dniu 28 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy II b i III b przedstawili uczniom  naszej szkoły, a następnie uczniom klas IV- VI Szkoły Podstawowej w Miączynie ciekawą lekcję historii

Była to publiczna prezentacja efektów pracy w ramach projektu edukacyjnego p.t. „Polskie symbole narodowe”. Pod kierunkiem p. Bożeny Stoń uczniowie przygotowali, a następnie zaprezentowali multimedialne prezentacje dotyczące historii naszych symboli narodowych - godła, flagi i hymnu. Przy wsparciu p. Agaty Romańskiej uczniowie przygotowali wystawę prac plastycznych prezentującą historię polskiego godła narodowego od czasów pierwszych Piastów do współczesności. Prezentację historii polskiego hymnu i innych pieśni hymnicznych wzbogacono poprzez wykonanie „na żywo” przez chórek pod kierownictwem p. Karola Chilewicza „Roty” oraz hymnu państwowego i hymnu szkoły.

Uroczystość została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem szkoły i służyła realizacji następujących celów:

  1. Zdobycie wiedzy o kształtowaniu się polskich symboli narodowych.
  2. Ukazanie roli symboli narodowych w przeszłości i współcześnie.
  3. Kształtowanie patriotyzmu i świadomości obywatelskiej.
  4. Pogłębienie postaw szacunku i przywiązania do symboli narodowych.
  5. Kształtowanie właściwych postaw podczas uroczystości i świąt państwowych i narodowych.
  6. Rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami.

Wszystkie cele zostały zrealizowane, a praca uczniów została pozytywnie oceniona przez zgromadzoną młodzież oraz nauczycieli.

Opiekunowie: Bożena Stoń i Magdalena Bartnik