Festiwal zawodów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu po raz czwarty zorganizował „Festiwal Zawodów”, który odbył się 12 maja 2017 roku.

 Przedstawiciele klas III naszego gimnazjum wraz z opiekunkami wzięli udział w ww. imprezie. Celem wyjazdu, było zapoznanie z ofertą szkoły ponadgimnazjalnej oraz potencjalnych pracodawców oraz integracja młodzieży z różny6ch środowisk. Podczas imprezy miały miejsce: występy szkolnych artystów, pokazy fryzur, pokazy budowlane, zabawy sportowe, konkursy oraz prezentacje firm, które współpracują ze szkołą w zakresie organizowania praktyk oraz staży dla uczniów i absolwentów. Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali nagrody. Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano poczęstunek.

W tym samym czasie opiekunowie mogli wziąć udział w konferencji „W świecie zawodów”. Konferencja poświęcona była zmianom w szkolnictwie zawodowym, jakie będą miały miejsce w ramach wdrażanej nowej reformy oświaty. Ponadto mówiono o nowej sieci szkół zawodowych w Zamościu w dobie reformy, zapotrzebowaniu na zawody w świetle badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz kształceniu praktycznym w kształceniu zawodowym.

Całe przedsięwzięcie swoim patronatem objął Prezydent Miasta Zamość pan Andrzej Wnuk oraz Kuratorium w Lublinie. Z naszej szkoły udział w konferencji wzięli: pani Beata Leluch – pedagog szkolny oraz nauczyciele pani Małgorzata Kaniowska i pani Elżbieta Mielnik.

Beata Leluch