V Rajd Trzeźwości

W dniu 01 czerwca 2017 r. odbył się V Gminny Rowerowy Rajd Trzeźwości dla uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu gminy Miączyn. Organizatorami byli: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, Szkoła Podstawowa w Miączynie, Gmina Miączyn, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wojska Polskiego w Horyszowie.

 

W imprezie wzięli udział uczniowie szkół i ich rodzice oraz nauczyciele – w sumie ponad 300 rowerzystów.

Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie wśród młodzieży zdrowego oraz aktywnego stylu życia wolnego od nałogów.

 Dla uczestników rajdu przygotowano liczne atrakcje. Ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Zamościu zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu przeprowadzili pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu i środków odurzających oraz zademonstrowali alko gogle – uczniowie mogli przekonać się jak zachowuje się organizm po spożyciu alkoholu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu przygotował prezentację umiejętności uczniów z klas o profilach fryzjerstwo, fototechnik oraz hotelarstwo z animacją czasu wolnego.

Pan Ernest Gdula, przedstawiciel klubu sportowego ERKA zademonstrował pokaz akrobatyki sportowej na ścieżce gimnastycznej oraz proste układy gimnastyczne z udziałem uczestników rajdu.

Policjanci z Miączyna podczas trwania całej imprezy znakowali rowery dla uczniów biorących udział w imprezie.

Uczniowie ze szkół biorących udział w rajdzie przygotowali i odegrali scenki o tematyce profilaktycznej, ponadto każda szkoła przygotowała plakat profilaktyczny na określony temat.

Młodzież uczestniczyła w konkursie „Znam moją gminę”, który patronatem objął i nagrody ufundował wójt gminy Miączyn, pan Ryszard Borowski.

Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali funkcjonariusze z posterunku policji w Miączynie oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Horyszowie.

Dla uczestników rajdu został przygotowany poczęstunek i słodki upominek.  Patronat medialny nad imprezą sprawowała Kronika Tygodnia

                                  

Beata Leluch