NIEĆPA 2017

W dniu 7 czerwca 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wydarzeniu profilaktycznym NIEĆPA 2017. Wyjazd ten był realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki szkoły.

 

Celem imprezy było szerzenie hasła „3 X NIE" czyli NIE narkotykom, NIE nikotynie i NIE dla alkoholu.  Akcja ma na celu zapobieganie szerzeniu się sięgania przez dzieci i młodzież po różnego rodzaju używki, promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zachowań ryzykownych. Ponadto propagowano czynne uczestnictwo w kulturze oraz atrakcyjnych i interesujących formach spędzania wolnego czasu. Pokazanie dzieciom i młodzieży, że można dobrze się bawić na każdego rodzaju imprezie bez używek.

Podczas imprezy promowana była również akcja „Stop pijanym kierowcom”, „Mobbing czyli przemoc w pracy” oraz „Co zrobić w razie ataku psa” . Były konkursy, rozdawane gadżety, ulotki a w punktach informacyjnych można było dowiedzieć się o interesujących nas zagadnieniach.  Atrakcją całej imprezy był koncert MARGARET który poprzedzał zespół STO%. Nasza młodzież super bawiła się podczas całego wydarzenia. Wszyscy wrócili szczęśliwi i zadowoleni, pomimo późnej pory.

Beata Leluch