Zdrowie - najcenniejszy skarb

 W bieżącym roku szklonym w dniu 12.06.2017r. odbyła sięósma edycja szkolnego konkursu  Zdrowie najcenniejszy skarb.

Konkurs został przeprowadzony na etapiemiędzy klasowym. Udział uczniów w konkursie był dobrowolny.

 

Gimnazjaliści rozwiązywali test składający się z 15 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z działu programowego - budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka oraz stan zdrowia i choroby. Treści te omawiane były w klasie I i II na lekcjach biologii, godzinach wychowawczych, spotkań z pedagogiem szkolnym oraz na zajęciach pozalekcyjnych. 

Treści konkursu:

  1. Choroby zakaźne przyczyny i profilaktyka.
  2. Drogi zakażenia.
  3. Negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka.
  4. Podstawowe badania kontrolne- analiza wyników badań.

W konkursie wzięło udział tylko 7 osób.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Wynik konkursu/ liczba punktów

1.

 Krawczuk Weronika

III C

25p. / 30p.I miejsce

2.

Muzyczka Malgorzata

III C

 24p. /30p. II miejsce

3.

Litwińczuk Wiktoria

III C

23p. /30p. III miejsce

4.

Litwinczuk Kinga

III B

19p. /30p.

5.

Kowalski Kacper

III A

21p. /30p.

6.

Hołys Wiktoria

IIC

20. /30p.

7.

Dudek Martyna

IIB

21p. /30p.

Wnioski :

Cele i założenia konkursu zostały osiągnięte. Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności.

Wyniki konkursu wpłynęły pozytywnie na oceny końcowo roczne oraz postawę uczniów.

Uczniowie wykazali się bardzo dobrą wiedzą na temat chorób człowieka, odżywiania,  profilaktyki chorób i stylu życia. 

Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Ewa Kurpisz