A DZCH

W dniu 20 października 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka połączona z akcją charytatywną „GROSZ DO GROSZA – DZWONEK NA OBIAD”.

Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski pod opieką p. Mirosławy Orzechowskiej oraz p. Beaty Różniatowskiej – koordynatora akcji charytatywnych.
W dyskotece uczestniczyli uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie oraz uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej w Miączynie.
Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: p. M. Orzechowska, p. B. Różniatowska, p. M. Bartnik, p. B. Leluch, p. M. Łyko, p. W. Kapuściński, p. S. Domina; wspierani przez rodziców uczniów klas II i III.
Organizatorzy połączyli przyjemne z pożytecznym i pozyskane fundusze z dyskoteki przekazane zostaną na akcję „DZWONEK NA OBIAD”, której głównym celem jest sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin oraz uświadomienie dzieci i młodzieży w zakresie problemu ubóstwa i niedożywienia.
Podczas imprezy sprzedawano ciasto upieczone przez wolontariuszy z klasy III B (J. Król, K. Wróblewską, W. Hołys, K. Pisarczyk).
Wszyscy uczniowie wspaniale się bawili przy porywającej muzyce, chętnie uczestniczyli w zabawach.
Około godziny 21.00 dyskoteka zakończyła się. Uczniowie pełni pozytywnych wrażeń i dobrych emocji, mogli bezpiecznie udać się do domu, ponieważ nie tylko dobrze się bawili, ale także mogli pomóc komuś potrzebującemu.

Beata Różniatowska