A odblaskowa

W dniu 09 listopada 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyło się spotkanie edukacyjne z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz Kierownika Posterunku Policji w Miączynie. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Miączynie. Zebranych powitała pani Jadwiga Bratkowska – dyrektor gimnazjum.
Spotkanie edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostało zorganizowane
w ramach realizacji zadania Odblaskowa Gmina, jak również w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego – Obszar VII Zdrowy tryb życia.
Podczas spotkania funkcjonariusze policji: asp. Dorota Krukowska-Bubiło Rzecznik Prasowy KMP w Zamościu, asp. szt. Marek Świszcz z Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Zamościu, asp. szt. Mariusz Ratyna Kierownik Posterunku Policji w Miączynie mówili
o bezpieczeństwie na drogach. Policjanci informowali o wypadkach, w których uczestniczyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Uczestnikom spotkania funkcjonariusze przypomnieli przepisy obowiązujące pieszych i rowerzystów. Mówili też, że elementy odblaskowe to prosty sposób, by stać się widocznym dla kierujących, a co za tym idzie bezpieczniejszym na drodze. Funkcjonariusze wskazywali, że szybko zapadający zmrok, niekorzystne warunki atmosferyczne
i ciemne ubrania utrudniają i ograniczają widoczność na drogach.
Policjanci mówili też, że wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że brak elementów odblaskowych zagraża ich bezpieczeństwu na drodze. Rowerzysta bądź pieszy poruszając się po zmroku, na nieoświetlonym odcinku drogi, dodatkowo podczas opadów deszczu lub śniegu, powoduje duże zagrożenie. Ubrany w ciemną odzież, bez odblasku, jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Dlatego bardzo ważnym jest noszenie odblasków. Na zakończenie, uczestnicy każdego ze spotkań otrzymali od policjantów elementy odblaskowe. Mundurowi apelowali, by nie leżały one w domach, zachęcali do ich używania.
Pani Rzecznik poinformowała zebranych o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy policją a społeczeństwem. Jest narzędziem informatycznym pozwalającym policji na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń, jak również umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez policję. Prosiła
o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
Spotkanie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia wiedzy i zwróciło uwagę na konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Jadwiga Bratkowska