A grosz

W dniach od 2 do 27 października 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „GROSZ DO GROSZA – DZWONEK NA OBIAD.

Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Fundację „Być Bardziej”, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać w normalnych warunkach.
Zbiórce towarzyszyła dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, z której uzyskane fundusze przekazane zostaną na akcję „DZWONEK NA OBIAD”.
Zbierając grosz do grosza w sumie uzyskaliśmy kwotę 323,81zł. Pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Fundacji „Być Bardziej” na wykupienie obiadów w szkolnych stołówkach, na terenie całego kraju.
Celem akcji w naszej szkole było angażowanie uczniów do działalności na rzecz innych ludzi, pomoc potrzebującym, wpajanie zasad tolerancji i solidarności, wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemu ubóstwa i niedożywienia.
Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
koordynator akcji charytatywnych

Beata Różniatowska