A D1

25 października br. odbyła się debata uczniowska na temat: Co chcę robić w życiu?. Uczestniczyło w niej 16 uczniów oraz pani dyrektor Jadwiga Bratkowska, pani Mirosława Orzechowska i pani Monika Potocka.

Otwarcia debaty dokonała pani dyrektor, która powitała przybyłych na zebranie. Następnie poinformowała młodzież o celach spotkania. Omówiła tematykę i spytała, na czym – ich zdaniem – polega zaradność życiowa. W trakcie dyskusji uczniowie podali cechy osoby zaradnej życiowo:
a) potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach,
b) odpowiedzialna,
c) pomocna,
d) sprosta wszystkim przeciwnościom losu,
e) sprytna,
f) otwarta na dzisiejszy świat,
g) mająca odwagę życiową,
h) operatywna.
Następnie młodzież została podzielona na trzy grupy. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Czym należy kierować się przy wyborze szkoły/zawodu/pracy? Liderzy omówili wyniki pracy grup. Wyniki zawarto w poniższej tabeli.

Grupa I

- zainteresowaniami,
- predyspozycjami,
- warunkami panującymi
w szkole/pracy,
- kosztami,
- wynagrodzeniem,
- dobrymi warunkami rozwoju,
- umiejętnościami.

Grupa II
- zainteresowaniami,
- zdolnościami,
- możliwościami,
- stanem majątkowym,
- wykształceniem,
- opiniami innych,
- dalszymi perspektywami,
- zapotrzebowaniem na pracę na danym terenie,
- ambicjami,
- dyspozycyjnością.

Grupa III
- zainteresowaniami,
- wykształceniem,
- opinią o szkole/pracy,
- wymaganiami,
- warunkami pracy,
- miejscem,
- umiejętnościami,
- wysokością wynagrodzenia.

W dalszej części spotkania dokonano podsumowania debaty. Uczniowie utwierdzili się w swoich wyborach dalszej drogi kształcenia. Kilkoro z nich opowiedziało o swoich planach na przyszłość. Michał Muzyczka pragnie być bankowcem, Szymon Ferenszkiewicz – cukiernikiem, Julia Król – fotografikiem, Krystian Czajka – pilotem, natomiast Wiktoria Hołys – lekarzem lub technikiem materiałów niebezpiecznych i ratownikiem medycznym.
Kontynuując spotkanie pani dyrektor przypomniała, że kolejna debata poświęcona będzie tematyce z obszaru Budowanie świadomości i przynależności narodowej i odbędzie się w listopadzie. O terminie i szczegółach uczniowie zostaną powiadomieni po długim weekendzie.
Na tym spotkanie zakończono. Cele zostały zrealizowane.

Monika Potocka