Pociąg do wolności

10 listopada 2017 roku odbyła sie uroczystość poświęcona 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Uroczystość poświęconą 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez księży: Piotra Szeptucha, Roberta Fuka i Zbigniewa Kociołka. Uczestniczyli w niej uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im Jana Pawła II w Miączynie oraz zaproszeni goście - Wójt oraz Radni Gminy Miączyn; Radny Powiatu Zamojskiego; Kierownik Posterunku Policji w Miączynie; 4 poczty sztandarowe OSP: z Zawalowa, Kotlic, Koniuch i Miączyna; rodzice uczniów. Po Mszy św. i okolicznościowym przemówieniu pana Ryszarda  Borowskiego - Wójta Gminy Miączyn odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III, którzy pod kierunkiem pani Magdaleny Bartnik oraz pani Bożeny Stoń przygotowali słowno - muzyczny montaż p.t. „Pociąg do wolności”.  Zatrzymując się na symbolicznych stacjach kolejowych przedstawiono etapy naszych dziejów od upadku państwa polskiego w XVIII wieku (stacja Niewola), poprzez walkę w XIX i XX wieku (stacje Powstania i I wojna światowa) aż do odzyskania niepodległości (stacja Wolność). Tragiczne losy naszego narodu i heroiczną walkę o wolną i suwerenną Polskę przybliżyły utwory J. Szczepkowskiego, I. Krasickiego, E. Słońskiego, C. K. Norwida, H. Bocheńskiej, M. Brykczyńskiego. W przedstawieniu wykorzystano patriotyczne utwory muzyczne z okresu. walk o niepodległość: „Hymn do miłości Ojczyzny”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Warszawianka”, „Marsz pierwszej brygady”, „Rota” oraz późniejsze w wykonaniu Jana Pietrzaka, Przemysława Gintrowskiego i Maryli Rodowicz.

Uroczystość zorganizowano zgodnie z ceremoniałem szkoły, a uświetniła ją stosowna dekoracja przygotowana przez panią Agatę Romańską i panią Alicję Błaszczyńską.

Celem uroczystości było:

  • Uwrażliwienie uczniów na losy kraju, narodu.
  • Kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.
  • Ukazanie związków przyczynowo- skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju a historią Europy.
  • Kultywowanie tradycji narodowych.
  • Wdrażanie do przyjmowania odpowiednich postaw wobec treści oraz symboli narodowych.
  • Wyrażanie szacunku wobec święta narodowego poprzez odpowiedni strój i postawę.
  • Integracja społeczności Gimnazjum w Miączynie ze Szkołą Podstawową w Miączynie oraz środowiskiem lokalnym.
  • Kształtowanie współpracy między nauczycielami.
  • Budowanie więzi i pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.
  • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich odbiorców, którzy w skupieniu z powagą  uczestniczyli we Mszy św. za Ojczyznę, a następnie obejrzeli przedstawienie. Cele uroczystości zostały w pełni osiągnięte.

 Bożena Stoń