A kartki

W dniu 12 grudnia 2017 r. po raz szósty odbyły się międzyszkolne warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie przygotowali kartki świąteczne. Celem warsztatów  było rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

W warsztatach  uczestniczyły trzyosobowe  zespoły  reprezentujące gimnazja z Grabowca i Miączyna oraz szkoły podstawowe z Niewirkowa, Zawalowa, Horyszowa i Miączyna. Zadaniem uczniów było wykonanie  dowolną techniką w ciągu 1,5 godziny  kartki świątecznej z udostępnionych przez organizatora materiałów. Po warsztatach prace zostały wyeksponowane w świetlicy szkolnej, następnie uczestnicy mogli zabrać wykonane kartki do swoich szkół.

Agata Romańska

Joanna Cymborska