A oplatek

W ostatnim dniu nauki przed świętami spotkalismy się na symbolicznym opłatku. Opłatek poświęcił Ks. R. Ostasz. Łukasz Hrysiak odczytał znamienne słowa odczytywane przed wieczerzą wigilijną w każdym domu, a pani Dyrektor Jadwiga Bratkowska skierowała życzenia do uczniów i nauczycieli gimnazjum.