A MKP TK

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie Grzegorz Kupiec oraz Gabriel Sołopa przygotowywani przez Panią Agatę Romańską odnieśli sukces w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz”!

Organizatorem konkursu, którego ideą było stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci oraz wyrażenie kolorem atmosfery i specyfiki danej pory roku, był Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach
Na konkurs wpłynęło 1871 prac z 202 placówek z Polski, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Serbii i Indonezji. 22 listopada 2017 r. komisja konkursowa wyłoniła 13 nagród specjalnych, 11 nagród i 116 wyróżnień przez kwalifikację do wystawy.
Prace uczniów naszego gimnazjum: Grzegorza Kupca i Gabriela Sołopy z klasy IIA zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.
Udział uczniów w konkursie przyczynił się do rozwoju wyobraźni i kreatywności oraz stworzył możliwość prezentacji swoich prac grupie młodzieży uzdolnionej.

Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz Pani od plastyki takiego wielkiego sukcesu.