A GG

W dniach od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA".

Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenie takich miejsc, które będą zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
Uczniowie naszego gimnazjum chętnie przyłączyli się do tej akcji.
Akcja Góra Grosza przeprowadzana została poprzez zbiórkę monet (1gr, 2gr i 5gr) i miała charakter konkursu (rywalizacji) między poszczególnymi klasami.
Największą kwotę uzbierała klasa II B- 38,56 zł, następnie III B-34 zł, II A-20,20 zł, IIIA-1,84 zł, III C- 0 zł.
Zbierając grosz do grosza w sumie uzyskaliśmy kwotę 94,60 zł.
Zebrane pieniądze będą odpowiednio posortowane, zapakowane według instrukcji i zaniesione na pocztę w terminie do 31 marca 2018 r. a następnie przekazane do Towarzystwa Nasz Dom.
Udział w akcji miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

koordynator akcji charytatywnych
Beata Różniatowska