A POLA IMG 0734

17 stycznia 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA pod hasłem „BAWIMY SIĘ I POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM”.
Uczniowie naszego gimnazjum włączyli się w akcję „POLA NADZIEI 2018”.

CELE „PÓL NADZIEI” to: propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka, szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących, pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Hospicjum Santa Galla z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych.
Klasy II i III naszego gimnazjum chętnie włączyły się w wyżej wymienioną akcję i upieczone zostały z funduszy klasowych ciasta, które były sprzedawane przez naszych wolontariuszy w sklepiku szkolnym podczas dyskoteki karnawałowej.
Uzbieraliśmy kwotę 92 złotych.
Pozyskane fundusze będą przekazane do Hospicjum Santa Galla z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych.

koordynator akcji charytatywnych
Beata Różniatowska