projekt

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie prowadzi rekrutację uczniów na zajęcia w ramach projektu POKL "Poznawać, Doświadczać, Rozumieć - wsparcie szkół w Gminie Miączyn", zaplanowanych do realizacji w okresie marzec - czerwiec 2018 r. i wrzesień - czerwiec 2018/2019 r. Rekrutacja odbędzie ię w dniach 1 - 26 lutego 2018 r. Zgłoszenia będa przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 23 lutego (piatek) 2018 r. do godz. 13:00.

W ramach projektu prowadzone będą następujące rodzaje zajęć:

  1. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania w zakresie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. II-III.
  2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. II-III.
  3. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla uczniów kl. II-III.
  4. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych (tj. biologii, chemii, geografii i fizyki) dla uczniów kl. II-III.
  5. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z nauk przyrodniczych  (tj. biologii, chemii, geografii i fizyki) dla uczniów kl. II-III.
  6. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów kl. II-III.
  7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. II-III.  
  8. Zajęcia z pedagogiem dla uczniów kl. II-III..
  9. Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas II-III.

Chętnych uczniów zapraszamy do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie szkoły, w biurze projektu oraz zostały załączone do niniejszej informacji.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji - doc

Regulamin rekrutacji - pdf

Zał. 1. Zgłoszenie dziecka - doc

Zał. 1. Zgłoszenie dziecka - pdf

Zał. 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - doc

Zał. 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pdf

Zał. 3. Oświadczenie dane osobowe - doc

Zał. 3. Oświadczenie dane osobowe - pdf