A lod

27 lutego 2018r uczniowie klas 2A i 2B uczestniczyli w zajęciach ruchowych na lodowisku w Zamościu. Mimo niskiej temperatury uczniowie chętnie doskonalili umiejętności łyżwiarskie i brali czynny udział w różnych zabawach na lodzie. Uczniowie byli pod opieką Pana Mateusza Łyko i Pani Beaty Różniatowskiej.