A JP2

 28 marca 2018 r. w Kościele św. Michała Archanioła w Miączynie uczniowie klas II Gimnazjum im. Jana Pawła II zaprezentowali montaż słowno – muzyczny upamiętniający 13- tą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Gimnazjaliści pod kierunkiem p. K. Kwiatkowskiej i p. M. Kaniowskiej przygotowali projekt edukacyjny pt.: „Jan Paweł II - kapłan, wychowawca i przyjaciel młodzieży”, w ramach którego opracowali scenariusz części artystycznej, gdzie przypomnieli najważniejsze fakty z życia Patrona szkoły. Uroczystość uświetnił śpiew uczniów biorących udział w projekcie. Gimnazjaliści przygotowali prezentację multimedialną o Janie Pawle II, która była wyświetlana podczas uroczystości, przybliżając nam osobowość naszego wielkiego Polaka.

Na uwagę zasługuje występ Patrycji Bernard, która zagrała pięknie na skrzypcach pieśń „Zbawienie przyszło przez krzyż” oraz śpiewane partie solowe następujących uczniów: Wiktorii Czuwary, Sebastiana Chodackiego, Natalii Załogi z klasy   II A , Patrycji Bernard, Wiktorii Pankiewicz z kl. II B.

Celem uroczystości było: upamiętnienie rocznicy śmierci Jana Pawła II, przypomnienie najważniejszych faktów z życia papieża, upowszechnianie jego nauczania oraz ukazanie autorytetu moralnego i duchowego papieża jako drogowskazu w naszej życiowej „pielgrzymce”.

Opracowały:

Małgorzata Kaniowska

Krystyna Kwiatkowska