debata

27 marca 2018 roku odbyła się debata uczniowska na temat: Uczymy się szanować nasze tradycje regionalne. Uczestniczyło w niej 12 osób, w tym Pani Dyrektor Jadwiga Bratkowska  oraz Pani Monika Potocka – zastępca opiekuna samorządu uczniowskiego.

Otwarcia debaty dokonała Pani Monika Potocka, która powitała uczniów przybyłych na spotkanie. Poinformowała o celu spotkania.

Następnie głos oddała uczennicy klasy III B Wiktorii Hołys, która przedstawiła prezentację na temat: Sztuka ludowa na Lubelszczyźnie. Uczestnicy spotkania poznali stroje ludowe naszego regionu, rodzaje wycinanek charakterystyczne dla poszczególnych obszarów Lubelszczyzny, sposoby ozdabiania pisanek oraz ceramiki.

Następnie poruszono temat potraw regionalnych,  który przybliżyła Karolina Wróblewska z klasy III B. Uczennica przedstawiła wyroby charakterystyczne dla kuchni Lubelszczyzny, zwłaszcza najsłynniejsze potrawy: cebularze, forszmak, krupniaki, buraczaki, flaki zamojskie, pierogi oraz miody i trunki. W trakcie prezentacji dyskutowano, które z tych potraw znane są i wykonywane w naszych domach oraz które cieszą się największą popularnością.

Głos zabrała Julia Król z klasy III B, która przedstawiła prezentację na temat: Lubelszczyzna. Muzyka i tańce. Uczestnicy debaty poznali pieśni ludowe naszego regionu, instrumenty muzyczne, instrumenty, jakich używali pasterze, kapele ludowe oraz tańce.

Następnie głos oddano Martynie Falatus i Małgorzacie Kawarskiej z klasy III C, które również przygotowały prezentację o muzyce i tańcach.

W dalszej części spotkania Bartosz Mydlak z klasy III C przedstawił prezentację wykonaną przez Julię Litwińczuk z klasy III A. Uczennica była nieobecna z powodu wyjazdu klasy na badania profilaktyczne dla klas sportowych. W prezentacji zawarte były tradycyjne potrawy Lubelszczyzny: kaczka po zamojsku, golasy izbickie, kodeński dzik w cieście, pierogi lubelskie, pasztet Zosi, cebularze, gryczaki, gołąbki z kapustą i grzybami, waflak starozamojski, pierogi z bobem, kapusta z grochem i ziemniakami, żeberka w miodzie, swojski schab i kiełbasa oraz flaki piaseckie.

W trakcie dyskusji uczestnicy ustalili, że chcieliby, aby zorganizować spotkanie, podczas którego zostaną wykonane najprostsze z przedstawionych potraw. Uczniom bowiem do gustu przypadła poprzednia debata, na zakończenie której przygotowane zostały koktajle.

Na zakończenie Pani Monika Potocka podziękowała wszystkim za uczestnictwo w debacie. Cele zostały zrealizowane.

Opracowała: Monika Potocka