Kilometrydobra Res

W dniach od 1 marca 2018r. do 28 maja 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „KILOMETRY DOBRA" prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.

Celem akcji jest adaptacja i remont budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Akcja przebiegała pod hasłem : "BĄDŹ MISTRZEM ŚWIATA W DOBROCI. ZBIERAJ ZŁOTÓWKI I ZMIENIAJ ŚWIAT NA LEPSZY"
Uczniowie naszego gimnazjum chętnie przyłączyli się do tej akcji.
Wolontariusze z klasy III B: Julia Król i Karolina Wróblewska zebrali do puszek kwotę 124,10 zł.
Zebrane pieniądze przekazaliśmy do PSONI Koło w Zamościu.
Finał akcji odbędzie się w niedzielę 3 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu. Podczas imprezy ułożony będzie na płycie rynku ciąg złożony z samych złotówek.
Udział w akcji miał na celu uświadomienie młodzieży, że zebrane monety mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu można podjąć działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektuaną.

koordynator akcji charytatywnych
Beata Różniatowska

Kilometrydobra