A VIGRT

W dniu 30 maja 2018 r. odbył się VI Gminny Rowerowy Rajd Trzeźwości pod hasłem Dla Niepodległej. W rajdzie brali udział uczniowie gimnazjum, szkół podstawowych z terenu Gminy Miączyn, ich rodzice oraz nauczyciele – w sumie ponad 350 rowerzystów.

Organizatorami byli: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, Szkoła Podstawowa w Kotlicach oraz Gmina Miączyn. Głównym celem przedsięwzięcia było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, propagowanie wśród młodzieży zdrowego oraz aktywnego stylu życia wolnego od nałogów.
W bieżącym roku szkolnym uczestnicy udali się gościnnie do Szkoły Podstawowej
w Kotlicach. Rajd swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych
i lokalnych: Pan Arkadiusz Bratkowski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Kaczoruk – Przewodniczący Komisji Oświaty Powiatu Zamojskiego, Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn, Pan Roman Kapica – Sekretarz Gminy Miączyn, Pan Sylwester Domina - Przewodniczący Rady Gminy Miączyn, Pani Jolanta Jarosiewicz – Kierownik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uroczystość prowadził Pan Andrzej Kucharz – nauczyciel wychowania fizycznego w SP
w Miączynie. Po powitaniu przybyłych poprosił o zabranie głosu gości. Jako pierwszy głos zabrał Pan Arkadiusz Bratkowski, który podkreślił wagę wielkiego wydarzenia, jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę. Podziękował za cykliczną organizację imprezy. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Borowski oraz Pani Urszula Grzeszczuk – Dyrektor SP w Kotlicach, którzy również nawiązali do tematyki rajdu.
Każdy uczestnik otrzymał biało – czerwoną chorągiewkę, która podkreśliła patriotyczne nastroje. Po wystąpieniach gości uczennice, przygotowane przez nauczycieli poszczególnych szkół, zaprezentowały pieśni patriotyczne. Wszyscy w podniosłej atmosferze oddali hołd naszej ojczyźnie.
W dalszej części uroczystości uczestnicy wzięli udział w zabawach. Przygotowane zostały liczne atrakcje: wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu demonstrując alkogogle. Pan Ernest Gdula - przedstawiciel klubu sportowego ERKA - zademonstrował pokaz akrobatyki sportowej na ścieżce gimnastycznej oraz proste układy gimnastyczne z udziałem uczestników rajdu. Żołnierze z 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie prezentowali uczestnikom wozy bojowe. Pani Ewa Kurpisz, nauczyciel Gimnazjum w Miączynie, zaangażowała młodzież do wspólnego tańca „Belgijka”. Z kolei ks. Robert Fuk wraz z grupą przyjaciół zaprezentował motocykle, które wzbudziły zachwyt chłopców i dziewcząt. Odbyło się również znakowanie rowerów przez funkcjonariuszy policji.
Nad zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem uczestników czuwali: funkcjonariusze KMP w Zamościu oraz Posterunku Policji w Miączynie, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kotlic, Horyszowa i z Miączyna, a także Pani Renata Długosz – pielęgniarka szkolna.
Dla uczestników rajdu został przygotowany poczęstunek. Patronat medialny nad imprezą sprawowała Kronika Tygodnia.