A ZRS1718

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pan Ryszard Borowski- wójt Gminy Miączyn. Pani dyrektor Jadwiga Bratkowska serdecznie powitała wszystkich zebranych, po czym wygłosiła przemówienie, w którym podsumowała działalność dydaktyczno- wychowawczą szkoły w mijającym roku szkolnym, a następnie wręczyła świadectwa i nagrody uczniom ze średnią ocen powyżej 4,75 oraz laureatom konkursów, uczniom szczególnie wybijającym się w pracy społecznej, działalności charytatywnej. Sześciu rodzicom uczniów kończącym gimnazjum wręczyła też listy gratulacyjne. Po pani dyrektor głos zabrał pan wójt, który pogratulował wszystkim osiągnięć, a następnie wręczył Karolinie Wróblewskiej nagrodę za najwyższy wynik w egzaminie gimnazjalnym. W imieniu rodziców głos zabrała pani Ewa Król- przewodnicząca Rady Rodziców, która także pogratulowała sukcesów oraz złożyła nauczycielom podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów. Następnie odbyło się przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi, a po odprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu wybranych uczniów klas III.
Uczniowie podziękowali nauczycielom za ich ciężką pracę, a następnie w żartobliwy sposób przedstawili uwagi na ich temat. Na zakończenie zaprezentowali film o sobie pod tytułem „Ale to już było”. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu szkoły.
Po uroczystości uczniowie klas trzecich ustawili się do wykonania pamiątkowych fotografii, a następnie dołączyli do pozostałych klas i udali się na spotkania z wychowawcami.

Bożena Stoń