A IDW19

21 marca 2019 roku w naszym gimnazjum odbyły się obchody Dnia Wiosny tradycyjnie połączone z Dniem Samorządności.

Cele imprezy wynikały z programu wychowawczo – profilaktycznego: integracja społeczności szkolnej poprzez zabawy i wspólnie podejmowane działania, kultywowanie tradycji.
Imprezę rozpoczęła Amelia Ślepecka, która powitała wszystkich zebranych
w świetlicy szkolnej. Następnie przedstawiła cel i plan imprezy oraz wyjaśniła, jakie znaczenie mają obchody pierwszego dnia wiosny.
Głos oddała Patrycji Bernard, która prowadziła Familiadę. Wzięli w niej udział przedstawiciele poszczególnych klas:
III A: Wiktoria Czuwara, Jakub Pac, Grzegorz Kupiec, Igor Lickiewicz, Marcin Krupa
III B: Anna Kołtun, Kacper Długosz, Szymon Piądło, Michał Gontarz, Mateusz Morlewski

W dalszej części imprezy uczniowie przenieśli się na salę gimnastyczną, gdzie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Składy drużyn były następujące:
III A: Grzegorz Kupiec, Igor Lickiewicz, Marcin Krupa, Sebastian Chodacki, Arkadiusz Dołgan, Jakub Pac
III B: Dawid Muzyczka, Bartłomiej Zieliński, Mateusz Morlewski, Michał Gontarz, Adrian Bidiuk, Dawid Łuciak

Uczniowie wzięli udział w następujących konkurencjach sportowych:
1) bieg na czas przez slalom – prowadzący - Arkadiusz Dołgan,
2) stawki szybkościowe – prowadzący – Sebastian Chodacki,
3) mecz – sędzia – Sylwester Domina.

Po zakończeniu rozgrywek sportowych opiekun samorządu – Monika Potocka, zastępca – Patrycja Szot wraz z grupą uczniów spaliły Marzannę na terenie do tego celu przeznaczonym.

Za oprawę muzyczną odpowiedzialni byli: Mateusz Nowosad i Julia Mikuła (III A).
Z powodu nieobecności pana Mateusza Łyko funkcję sędziego pełnił pan Sylwester Domina. Ponadto przy organizacji imprezy wzięli czynny udział: Barbara Kliszcz, Dominika Buczak, Ilona Hrycuniak, Amelia Kucharz, Patrycja Żabska – III B, Natalia Załoga – III A. Należy podkreślić, że całość imprezy samodzielnie przygotowali ww. uczniowie obu klas.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Arkadiusz Dołgan, który – mimo choroby – przyszedł do szkoły, by poprowadzić zajęcia sportowe i wziąć udział w meczu piłki nożnej.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwały: pani Monika Potocka – opiekun samorządu oraz pani Patrycja Szot – zastępca opiekuna.

Opracowała: Monika Potocka