A BAL19 MG 1833

Trudno w to uwierzyć, ale za nami ostatni bal gimnazjalny w historii Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie...

A lod19 IMG 0680

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie dnia 16.01.2019r brali udział w zajęciach na lodowisku w Zamościu.

A andrzejki

28 listopada 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się zabawa andrzejkowa. Głównym organizatorem imprezy był samorząd uczniowski.

A gorgrosza

W dniach od 26 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA".

Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Pomoc kierowana jest do różnych form opieki zastępczej- instytucjonalnej (jak domy dziecka) czy rodzinnej (jak rodziny zastępcze), gdzie dzieciaki z pomocą mądrych opiekunów mogą odzyskiwać radość, wiarę w siebie i dorosłych oraz bezpiecznie marzyć o przyszłości.

A debata

28 listopada 2018 roku odbyła się debata uczniowska na temat: Andrzejkowe tradycje regionalne. Uczestniczyli w niej uczniowie klas III naszego gimnazjum oraz Pani Krystyna Trochimowicz, Pani Dyrektor Jadwiga Bratkowska i Pani Patrycja Szot – zastępca opiekuna samorządu uczniowskiego.

A kresowy

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana  Pawła II w Miączynie wzięli udział  w spotkaniu zatytułowanym „ludzie i konie na Kresach”. Spotkanie odbyło się W zajeździe o nazwie „Kresowy Zaścianek” w Horyszowie. Tematem spotkania była historia konia arabskiego na terenach Lubelszczyzny.

A kulig

W dniu  25 stycznia 2013 r. 17 - osobowa grupa uczniów naszej szkoły wybrała się na kulig wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Miączynie.

Celem ww. wyjazdu była integracja uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, umiejętność organizacji wolnego czasu, zachęcanie uczniów do spędzania czasu na świeżym powietrzu, umiejętność współdziałania w grupie oraz poznanie zasad bhp podczas zabaw na śniegu.

A warsztaty

13 grudnia 2018 r. po raz siódmy odbyły się międzyszkolne warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie przygotowali ozdoby choinkowe z materiałów udostępnionych przez organizatora i według ustalonego wzoru. Celem warsztatów  było rozwijanie zdolności, zainteresowań kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej u uczniów oraz kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

A 11

W dniu 9 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: p. Ryszard Borowski - Wójt Gminy Miączyn, p. Krzysztof Kaczoruk - Radny Powiatu Zamojskiego, pracownicy gabinetu stomatologicznego - dr Grzegorz Zwolak z asystentką p. Dominiką Tylec, przedstawiciele rodziców - p. Ewa Gontarz - przewodnicząca Rady Rodziców, p.  Irena Hrycuniak, p. Iwona Lickiewicz, p. Magdalena Sołopa, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz wszyscy uczniowie.