16 października 2009 roku odbyły  się uroczyste obchody jubileuszu 10 – lecia Gimnazjum w Miączynie.

Wszyscy uczestnicy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Uroczystość prowadziła Pani Magdalena Bartnik – nauczyciel Gimnazjum w Miączynie, która powitała zabranych. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy, po czym odśpiewano hymn państwowy. Głos oddano Pani Dyrektor Jadwidze Bratkowskiej, która serdecznie powitała przybyłych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością następujący goście:

  1. władze kościelne: Ksiądz Zbigniew Ostasz – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdeszynie, Ksiądz Jerzy Piasecki – Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Tuczępach, Ksiądz Piotr Szeptuch – Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Miączynie;
  2. władze wojewódzkie: Pan Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Jacek Grabek – Kierownik Delegatury Urzędu Lubelskiego;
  3. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Pan Jan Lelonek – Kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie;
  4. władze powiatowe: Pan Krzysztof  Zwolan – Wiceprezydent Zamościa, Pan Kazimierz Mielnicki – Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Zawadzki – Sekretarz Rady Powiatu;;,
  5. Pan Profesor Jan Jachymek, Pan Andrzej Mielcarek – Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Pan Piotr Struk – Prezes Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Technotrans w Zamościu;
  6. władze lokalne: Pan Henryk Krawczuk – Wójt Gminy Miączyn, Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Rady Gminy Miączyn, radni Gminy Miączyn, Pan Stanisław Kapica – Sekretarz Gminy Miączyn, Pani Maria Kapusta – Skarbnik Gminy Miączyn, Pani Marta Kulibab – Kierownik SJO w Miączynie, Pan Janusz Dwojakowski – Kierownik GOPS w Miączynie, Pan Andrzej Morlewski – Kierownik Posterunku Policji w Miączynie, Pani Barbara Gumieniak – Naczelnik Urzędu Pocztowego w Miączynie, Pani Henryka Adamowicz – Kierownik Biblioteki Publicznej w Miączynie;
  7. dyrektorzy szkół spoza Gminy Miączyn: Pani Elżbieta Widyma – Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, Pan Józef Czerniak – Dyrektor Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu;
  8. dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie Gminy Miączyn: Pani Krystyna Trochimowicz, Pani Bożena Ilczuk, Pani Ewa Bury, Pani Ewa Błazik, Pani Urszula Grzeszczuk, Pani Alicja Sawulak;
  9. ponadto: Pani Marianna Saluk – Prezes Oddziału ZNP w Miączynie, Pani Ewa Michel – Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Miączynie wraz z Radą Oddziałową, nauczyciele emeryci, grono pedagogiczne, pracownicy, absolwenci i uczniowie gimnazjum.

      Pani dyrektor Jadwiga Bratkowska podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do uczestnictwa we mszy świętej, którą celebrował ksiądz Jerzy Piasecki. Po eucharystii głos ponownie zabrała pani dyrektor, która wspomniała, że jubileusz 10 – lecia jest okazją do wspomnień. Stwierdziła, że nasze gimnazjum jest szkołą otwartości, demokracji i tolerancji,  w której kładzie się nacisk na wysoki poziom kształcenia, bezpieczeństwo, wartości patriotyczne i chrześcijańskie. W podejmowanych przez nas działaniach wspierają nas władze, sponsorzy, a także nasz Patron – Jan Paweł II. Podsumowując okres 10 lat, pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Gimnazjum w Miączynie.

       Następnie Pani Bożena Stoń i Pani Monika Potocka przedstawiły prezentację najważniejszych wydarzeń z życia naszej szkoły, po czym głos zabrali zaproszenie goście.

        Niezmiernie ważną częścią jubileuszu 10 – lecia Gimnazjum w Miączynie było wręczenie Pani Dyrektor Jadwidze Bratkowskiej Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. To dowód na skuteczność podejmowanych przez nią działań i efektywność zarządzania naszą szkołą.

          Po wyprowadzeniu sztandaru odbyła się część artystyczna. Autorką scenariusza była Pani Elżbieta Mielnik – nauczyciel języka polskiego.

            Na zakończenie uroczystości podziękowała wszystkim za przybycie. Goście udali się na zwiedzanie szkoły. Mogli obejrzeć bazę, a także zapoznać się szerzej z historią naszego gimnazjum dzięki kronikom szkoły, kronikom świetlicy oraz monografii specjalnie opracowanej na tę uroczystość przez Panią Moniką Potocką – nauczyciela języka polskiego. Następnie skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez pracownice bloku żywieniowego naszego gimnazjum.

 

{gallery}10L{/gallery}