OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH – ELIMINACJE POWIATOWE odbył się 16 kwietnia 2011 roku. Gospodarzem turnieju było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie. Za jego organizację odpowiedzialny był Pan Sylwester Domina – nauczyciel matematyki i informatyki.

Uczestniczyło w nim 11 szkół podstawowych oraz 11 szkół gimnazjalnych.

Celem turnieju było podniesienie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
 2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
 3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

W czasie trwania turnieju zostały przeprowadzone następujące konkurencje:

 1. testy z przepisów ruchu drogowego;
 2. jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego;
 3. jazda rowerem po torze sprawnościowym;
 4. pierwsza pomoc.

W czasie konkurencji „Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego” zostało wykorzystane mobilne miasteczko ruchu drogowego przekazane dla WORD-u w Zamościu przez Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Miasteczko jest jednym ze środków wykorzystywanych podczas nauki prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, rozpowszechniania zasad i przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

Część teoretyczna turnieju w kategorii gimnazjum odbyła się w sali komputerowej, a w kategorii SP - świetlicy szkolnej. Wszystkie sale, w których odbywał się turniej były oznakowane. Uczestnicy turnieju otrzymali poczęstunek oraz obiad.

 

Klasyfikacja końcowa:

Szkoły podstawowe

I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zamościu

II miejsce Szkoła Podstawowa w Suchowoli

III miejsce Szkoła Podstawowa w Niewirkowie

 

Szkoły gimnazjalne

I miejsce Gimnazjum Nr 2 w Zamościu

II miejsce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

III miejsce Gimnazjum w Suchowoli

Współorganizatorami turnieju byli:

 • Urząd Gminy Miączyn;
 • Komenda Miejska Policji w Zamościu;
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu;
 • Starostwo Powiatowe w Zamościu;
 • AUTOMOBIL KLUB ZAMOJSKI;
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie.

W ww. turnieju udział wzięli:

 • Ks. Marcin Zaburko – Diecezjalny Kapelan Policji;
 • Ks. Piotr Szeptuch - Diecezjalny Duszpasterz Sportu i Proboszcz naszej parafii;
 • Ks. Piotr Rawlik – wikariusz Parafii w Suchowoli;
 • Arkadiusz Bratkowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego;
 • Jacek Grabek - Kierownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Zamościu;
 • Janusz Szatkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu wraz z pracownikami;
 • Adam Krzyszczuk – zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu;
 • Zbigniew Kubina – członek Zarządu Okręgu Wojewódzkiego PZM w Lublinie;
 • Jerzy Kołodziejczyk - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zamościu;
 • Jan Lelonek - Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie;
 • kpt. Daniusz Zams - Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Zamościu;
 • mł. brygadier Jacek Sobczyński - Komendant Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu;
 • inspektor Mirosław Wcisło – I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu;
 • asp. sztab. Jan Zubilewicz - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu;
 • Marek Gleń - Zastępca Naczelnika Komendy Miejskiej Wydziału Ruchu Drogowego w Zamościu;
 • Józef Długosz - Wójt Gminy Miączyn;
 • Sylwia Siwczuk – Żeromską - Przewodnicząca Rady Gminy Miączyn;
 • sędziowie turniej.

 W ww. turnieju udział wzięli:

 Reprezentacje ze szkół:

 • Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Suchowoli wraz z opiekunem Panią Aliną Kamińską;
 • Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli wraz z opiekunem Ks. Piotrem Rawlikiem;
 • Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie z opiekunem Panią Marzeną Kuniec;
 • Zespółu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie wraz
  z opiekunem – Panem Markiem Pawlukiem;
 • Publicznego Gimnazjum im. Agaty Mróz w Średniem Dużem wraz z opiekunem – Panem Andrzejem Świętowskim;
 • Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie wraz z opiekunem Panią Anną Godzisz;
 • Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Grabowcu wraz z opiekunem Panią Zofią Greniuk;
 • Szkoły Podstawowej w Cześnikach wraz z opiekunem Panem Wojciechem Durasem,
 • Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie wraz z opiekunem Panią Jolantą Polską;
 • Szkoły Podstawowej w Radecznicy wraz z opiekunem Panią Mariolą Gwizdal;
 • Publicznego Gimnazjum w Gorajcu wraz z opiekunem Panem Radosławem Rudawskim;
 • Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krasnem wraz z opiekunem Panem Tadeuszem Sałamachą;
 • Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu wraz z opiekunem Panią Anną Pieczykolan;
 • Szkoły Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum w Łabuńkach wraz z opiekunem Panią Anetą Gałką;
 • Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu wraz z opiekunem Panią Krystyną Jargieło;
 • Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu wraz z opiekunem Panem Dariuszem Pirogiem;
 • Szkoły Podstawowej w Kalinowicach wraz z opiekunem panią Martą Lupą;
 • Szkoły Podstawowej w Niewirkowie wraz z opiekunem panem Markiem Kaniukiem;
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie wraz z opiekunem Panem Sylwestrem Dominą;
 • nauczyciele naszego gimnazjum zaangażowani w organizację turnieju oraz widzowie.

 

Puchary ufundowali:

Arkadiusz Bratkowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Puchary i nagrody za I miejsca – indywidualne - kategoria gimnazjum i kategoria szkoła podstawowa

Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego

Puchary – I miejsca – grupowe – kategoria gimnazjum i kategoria szkoła podstawowa

Jadwiga Bratkowska – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

Puchar – II – miejsce - grupowe - kategoria gimnazjum

Józef Długosz – Wójt Gminy Miączyn

Puchar – II miejsce - grupowe - kategoria szkoła podstawowa

WORD Zamość

Puchary – III miejsca - grupowe – kategoria gimnazjum i kategoria szkoła podstawowa

Sylwia Siwczuk Żeromska – Przewodnicząca Rady Gminy Miączyn

Puchar dla najlepszego uczestnika turnieju w części teoretycznej.

Piotr Szeptuch – Diecezjalny Duszpasterz Sportu

Puchar dla najlepszego uczestnika turnieju w części praktycznej.

Organizacja Turnieju została oceniona bardzo pozytywnie zarówno przez sędziów, gości zaproszonych uczestników oraz widzów.

{gallery}brdn{/gallery}