16 stycznia 2012 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyło się Spotkanie Opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Celem uroczystości była integracja, wymiana doświadczeń, zjednoczenie w modlitwie oraz uczczenie pamięci wielkiego Polaka.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością: Ksiądz Prałat Wiesław Galant – Dyrektor Wydziału Nauki Chrześcijańskiej, który sprawował Eucharystię, księża przybyli wraz z reprezentacjami poszczególnych szkół, którzy koncelebrowali Mszę św. oraz udzielali nam wsparcia duchowego.

Na podkreślenie zasługują słowa Księdza Prałata, który w homilii nawiązał do niezwykłych duchowych przeżyć wynikających z osobistych kontaktów z Ojcem Świętym, Jego nauki i działalności oraz zwykłej ludzkiej dobroci, sympatii i ciepła, jakim obdarzał każdego napotkanego człowieka.

Wspomniał także o roli, jaką Jan Paweł II odegrał w dziejach Polski i świata oraz o najważniejszych wydarzeniach z Jego życia. Podkreślił, że członkowie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II powinni szczególnie pamiętać o tym, by iść Jego śladami oraz przestrzegać Dekalogu.

Z radością powitano Panią Bernadetę Cichorz – Prezesa Zamojsko – Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, której piękne i ciepłe słowa na zawsze pozostaną w pamięci uczestników.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością także: Pani Alina Pitura – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Profesor Jan Jachymek, który kilkakrotnie gościł już w progach gimnazjum i zawsze wspiera szkołę w podejmowanych przez nią działaniach.

Przybył również Pan Jan Lelonek – Kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu oraz Pan Bogdan Leszczuk – Kierownik LSCDN w Zamościu.

Pojawili się także przedstawiciele władz powiatowych: Pan Henryk Matej – Starosta Powiatu Zamojskiego oraz Pani Bożena Ilczuk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zamojskiego.

Przybyła Pani Elżbieta Widyma – Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

Na uroczystość przybyły także władze Gminy Miączyn: Pan Józef Długosz – Wójt Gminy Miączyn, Pani Sylwia Siwczuk – Żeromska – Przewodnicząca Rady Gminy Miączyn, radni oraz Pani Marta Kulibab – Kierownik SJO w Miączynie.

Ponadto na spotkanie przybyła Pani Henryka Adamowicz – Kierownik Biblioteki Publicznej w Miączynie oraz dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy: Pani Ewa Błazik, Pani Ewa Bura, Pani Urszula Grzeszczuk i Pan Marian Jeleń.

W uroczystości udział wzięli także uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Miączynie wraz z wychowawcami, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy obsługi gimnazjum, uczniowie i rodzice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie z Panem Włodzimierzem Hrysiakiem – Wiceprzewodniczącym Rady Rodziców na czele.

Pojawili się także przedstawiciele Radia Lublin oraz Katolickiego Radia Zamość, którzy przeprowadzili wywiady z gośćmi oraz uczniami gimnazjum. Uroczystość prowadziła Pani Magdalena Bartnik – nauczyciel gimnazjum.

Po wprowadzeniu sztandarów i powitaniu gości przez Panią Jadwigę Bratkowską – Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie wszyscy zebrani uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył Ksiądz Prałat Wiesław Galant. Oprawę Eucharystii przygotowali księża: Piotr Szeptuch, Marcin Zaburko oraz Pan Karol Chilewicz – nauczyciel muzyki w Gimnazjum w Miączynie.

Głos zabrali zaproszeni goście: Pan Henryk Matej, Pan Jan Lelonek, Pani Alina Pitura oraz Pani Bernadeta Cichorz.

Po wystąpieniach gości wszyscy podzielili się opłatkiem, a następnie udali się na poczęstunek.

Wszyscy pod adresem organizatorów skierowali ciepłe i miłe słowa pełne sympatii i przyjaźni.

{gallery}sojp2{/gallery}