Gimnazjum w Miączynie oferuje współpracę w zakresie:

 • organizacji szkoleń;
 • warszatatów
 • innych form doskonalenia.

Nasza szkoła posiada nowoczesną, w pełni wyposażoną bazę dydaktyczną. Dysponujemy:

 • nowoczesną pracownię komputerową /24 stanowiska komputerowe/;
 • centrum informacji multimedialnej /11 stanowisk komputerowych/;
 • świetlicą szkolną z zestawem multimedialnym do przedstawiania prezentacji, filmów itp.
 • pracownią chemiczną;
 • pracownią językową;
 • 2 salami z tablicami interaktywnymi;
 • salą do oglądania filmów z dzwiękiem 5 +1;
 • halą gimnastyczną;
 • kompleksem boisk sportowych.

W naszej szkole funkcjonuje w pełni wyposażony blok żywieniowy.


Posiadana baza pozwala nam zorganizować różnorodne formy doskonalenia i zabezpieczyć stosowne pomoce dydaktyczne.


Czekamy na współpracę.