W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Każda klasa ma swoich przedstawicieli w prezydium samorządu uczniowskiego w postaci samorządu klasowego. Zarząd prezydium czyli przewodniczący, zastępca i skarbnik zostaje wybrany w demokratycznych wyborach. Zarząd wybierany jest na 1 rok. Opiekun samorządu uczniowskiego wybierany jest na okres 3 lat.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

  • Kinga Litwińczuk – przewodnicząca samorządu uczniowskiego
  • Natalia Dymańska – zastępca przewodniczącego
  • Łukasz Hrysiak - sekretarz
  • Diana Łuciak – skarbnik

Opikunami samorządu szkolnego są: p. Patrycja Szot i p. Sylwester Domina.