W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie działa rzecznik praw ucznia.

Funkcję tę sprawuje pan Wojciech Kapuściński.

 Rzecznik praw ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach miedzy uczniami a nauczycielami lub dyrekcją szkoły.