Pracownia języka angielskiego

Pracownia języka angielskiego

Pracownia języka angielskiego

Pracownia biologiczna

Pracownia biologiczna

Pracownia biologiczna

Pracownia chemiczna

Pracownia chemiczna

Pracownia chemiczna

 Sala filmowa

Sala filmowa

Pracownia fizyczna

Pracownia fizyczna

Pracownia fizyczna

Pracownia geograficzna

Pracownia geograficzna

Pracownia geograficzna

 Sala historyczna

Sala historyczna

Sala historyczna

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Sale matematyczne

sala matematyczna

Sala matematyczna

Sala matematyczna

Sala matematyczna

 Sala plastyczna

Sala plastyczna

Sala polonistyczna

Sala polonistyczna

Sala polonistyczna

Sala języka rosyjskiego

Sala języka rosyjskiego