Sekretarz szkoły: mgr Joanna Cymborska

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piatek: 7:30 - 11:30.


 Do najważniejszych zadań sekretarza szkoły należy:

  • udzielanie informacji związanych z pracą i funkcjonowaniem szkoły;
  • prowadzenie ewidencji korespondencji;
  • przyjmowanie podań i wniosków od uczniów, rodziców i pracowników;
  • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie  spotkań  z dyrektorem szkoły;
  • przyjmowanie składek na ubezpieczenie uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela;
  • sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych uczniom;
  • sporządzanie i wydawanie duplikatów i odpisów świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów.


Sekretariat