Język polski:

 • pani mgr Krystyna Kwiatkowska
 • pani mgr Monika Potocka
 • pani mgr Joanna Cymborska

Matematyka:

 • pani mgr Alicja Błaszczyńska
 • pani mgr Beata Różniatowska
 • pan mgr Sylwester Domina

Język angielski:

 • pan mgr Wojciech Kapuściński

Język rosyjski:

 • pani mgr Mirosława Orzechowska

Historia:

 • pani mgr Bożena Stoń

Wiedza o społeczeństwie:

 • pani mgr Magdalena Bartnik

 Fizyka:

 • pan mgr Mariusz Mielnik
 • pani mgr Patrycja Szot

Biologia:

 • pani mgr Ewa Kurpisz

Chemia:

 • pani mgr Patrycja Szot

Geografia:

 • pani mgr Barbara Giera

Wychowanie fizyczne:

 • pan mgr Krzysztof Dzierba
 • pan mgr Mateusz Łyko

Informatyka:

 • pani mgr Magdalena Bartnik
 • pan mgr Sylwester Domina

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • pan mgr Sylwester Domina

Plastyka:

 • pani mgr Agata Romańska

Zajęcia techniczne:

 • pani mgr Magdalena Bartnik

Zajęcia artystyczne:

 • pani mgr Ewa Kurpisz
 • pani mgr Agata Romańska
 • pan mgr Wojciech Kapuściński

Religia:

 • ks. mgr Piotr Szeptuch
 • ks. mgr Robert Fuk
 • pani mgr Jadwiga Bratkowska

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • pani mgr Jadwiga Bratkowska