Zajęcia dodatkowe dla klas trzecich /2015 -2016/:

 • Język polski - /K. Kwiatkowska/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: czwartek 7h, piątek 7h;
 • Historia - /B. Stoń/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: wtorek 8h;
 • J. rosyjski - /M. Orzechowska/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: poniedziałek 8h;
 • Chemia - /P. Kwiatkowska/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: czwartek 7h;
 • Matematyka - /A. Błaszczyńska/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: poniedziałek 8h, środa 8h;
 • J. angielski/B. Leluch/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: piątek7h;
 • Fizyka - /M. Mielnik/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: piątek 7h;
 • Bilogia - /E. Kurpisz/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: wtorek 8h, czwartek 8h;
 • Geografia - /B. Giera/ - zajęcia przygotowujące do egzaminu: wtorek 8hpiątek 7h;
 • Informatyka - /M. Bartnik/ - zajęcia dodatkowe: poniedziałek 8h, piątek 7h;
 • Wos - /M. Bartnik/ - zajeia dodatkowe: środa 8h;
 • Pedagog - /R. Biernacka/ - konsultacje z uczniami i rodzicami: czwartek 7h, piatek 7h;
 • Świetlica - /A. Romańska/ - zajęcia warsztatowe w świetlicy: poniedziałek 6h, środa 7h;
 • Świetlica - /J. Cymborska/ - zajęcia plastyczne: wtorek 8hśroda 8h;
 • Religia - /R. Karaś/ - zajęcia pastoralno-liturgiczne: wtorek 8h;
 • Biblioteka - /M. Kaniowska/ - korzystanie z księgozbioru, komputerów, drukarki ksero: czwartek 7h, piatek 7h;
 • Wychowanie fizyczne - /T. Nowakowski/ - zajęcia rekreacyjno-sportowe: wtorek 8h, środa 8h;
 • Muzyka - /K. Chilewicz/ - zajęcia muzyczne: poniedziałek 7:30, wtorek 16.00;
 • Logopeda - /S. Żeromska-Siwczuk/ - zajęcia logopedyczne: poniedziałek 8h /raz w miesiącu/;
 • Koło fotograficzne - /W. Kapuściński/: doraźnie wg potrzeb.